Usluge

Poštivanje standarda


Čime se bavimo?

Glavni cilj u razvoju i pružanju usluga, uvijek je pravna sigurnost naših korisnika. Naša je obaveza poštivanje standarda koji osiguravaju trajno, dinamično, vjerodostojno i pouzdano pružanje usluga, koje grupiramo u slijedeće cjeline:

  • Registar dionica (knjiga dionica) - vođenje
  • Knjiga poslovnih udjela i Knjiga odluka članova društva - vođenje ili izrada i ažuriranje
  • Skupštine - Po posebnoj narudžbi
  • Ostale usluge povezane s podacima u vlasničkim knjigama - Po posebnoj narudžbi

Registar dionica (knjiga dionica) - vođenje

Promjene zakonskih propisa odražavale su se na naziv, status, oblik i sadržaj vlasničkih knjiga za dionička društva. Tako je KNJIGA DIONICA koju je ZTD iz 1995. godine definirao kao jedini i mjerodavni registar za dokazivanje svih prava i obveza na dionicama, te vlasničkih odnosa u dioničkom društvu postao REGISTAR DIONICA, a nakon toga je uvođenjem SKDD-a kao zakonom ovlaštene pravne osobe za vođenje stanja dionica na računima dioničara izgubio status jedinog i mjerodavnog registra za nematerijalizirane vrijednosne papire i ostavljen na volju društvu da li će ga dalje voditi ili ne. Danas s jednakom pažnjom i ozbiljnošću vodimo REGISTAR DIONICA za sve naše komitente koji su članovi SKDD, kao i za komitente koji nisu bili obvezni pristupiti u članstvo SKDD.


Knjiga poslovnih udjela i Knjiga odluka članova društva - vođenje ili izrada i ažuriranje

Knjiga poslovnih udjela je jedini vjerodostojan dokument u kojem se vode potpuni podaci o poslovnim udjelima i članovima društva u povijesnom slijedu događaja, a Knjiga odluka članova društva je jedini vjerodostojan dokument u kojem se vode podaci o svakoj odluci koju su donijeli članovi društva. ZTD upravu društva izrijekom obvezuje na vođenje ovih knjiga, a vođenje tih knjiga u našem sustavu za upravu znači pouzdano, kvalitetno, efikasno i trajno rješenje.


Skupštine - Po posebnoj narudžbi

Uz naše dugogodišnje iskustvo u pružanju informatičke podrške u pripremi i vođenju skupština za dionička društva, za društva s ograničenom odgovornošću, a prema potrebi i za ostale (udruge, komore i slično), kompleksnu programsku podršku i svu ostalu potrebnu opremu s kojom raspolažemo, možete biti sigurni da će vaša skupština proteći glatko, uz točne rezultate i potpune izvještaje u najkraćem mogućem vremenu, bez obzira da li organizirate skupštinu uživo uz fizičko prisutnost sudionika ili elektroničkom komunikacijom u stvarnom vremenu uz prisutnost sudionika na daljinu.


Ostale usluge povezane s podacima u vlasničkim knjigama - Po posebnoj narudžbi

Prema potrebi radimo rekonstrukcije vlasničkih knjiga u cijelosti ili djelomično, provjeravamo vjerodostojnost i potpunost dokumentacije na kojoj se temelje upise, provodimo analize povijesti promjena, pripremamo sve vrste izvještaja o stanju i promjenama te sudjelujemo u procesima dubinskog snimanja kompanija u segmentu podataka pohranjenih u vlasničkim knjigama.