Vođenje vlasničkih knjiga za trgovačka društva

Usluge informatičke podrške u pripremi i vođenju skupština za dionička društva

Zašto izabrati naš tim ?

U segmentu poslovanja vlasničkih knjiga za trgovačka društva vodimo registre dionica za dionička društva (u našem sustavu vođeno je preko 130 registara dionica) i knjige poslovnih udjela za društva s ogrančenom odgovornošću (u našem sustavu vođeno je preko 170 knjiga poslovnih udjela).

Vrijednost

Odabirom naše podrške štedite svoje vrijeme, trud i novac. Sve vaše probleme u vezi istraživanja povijesti upisa u registar dionica ili knjigu poslovnih udjela, analize stanja, praćenja promjene stanja, čuvanja vjerodostojne dokumentacije na kojoj se temelje upisi i slično rješavamo brzo, pouzdano i s lakoćom.

Kvaliteta

Vrhunska podrška i dugogodišnje iskustvo jamče pouzdanost sustava, sigurnost upisa promjena, vjerodostojnost svih osnova upisa i trajno čuvanje kompletne dokumentacije, uz mogućnost istraživanja povijesti upisa, analize i praćenja promjena prema vašim željama i potrebama, od osnutka do prestanka društva.

Društvena prihvatljivost

Stručne osobe koje nadziru ispravnost rada sustava, koje ispituju vjerodostojnost dokumentacije, koje provode upise te koje obrađuju podatke prema potrebi i želji društva, obvezale su se na čuvanje poslovne tajne u odnosu na podataka koji su im dostupni. Usklađenost s propisima o zaštiti osobnih podataka je zagarantirana.

Naše usluge

Glavni cilj u razvoju i pružanju usluga, uvijek je pravna sigurnost naših korisnika. Naša je obaveza poštivanje standarda koji osiguravaju trajno, dinamično, vjerodostojno i pouzdano pružanje usluga, koje grupiramo u slijedeće cjeline:

Registar dionica
(knjiga dionica)

Vođenje

Promjene zakonskih propisa odražavale su se na naziv, status, oblik i sadržaj vlasničkih knjiga za dionička društva. Tako je KNJIGA DIONICA koju je ZTD iz 1995. godine definirao kao jedini i mjerodavni registar za dokazivanje svih prava i obveza na dionicama, te vlasničkih odnosa u dioničkom društvu postao REGISTAR DIONICA, a nakon toga je uvođenjem SKDD-a kao zakonom ovlaštene pravne osobe za vođenje stanja dionica na računima dioničara izgubio status jedinog i mjerodavnog registra za nematerijalizirane vrijednosne papire i ostavljen na volju društvu da li će ga dalje voditi ili ne. Danas s jednakom pažnjom i ozbiljnošću vodimo REGISTAR DIONICA za sve naše komitente koji su članovi SKDD, kao i za komitente koji nisu bili obvezni pristupiti u članstvo SKDD.

Knjiga poslovnih udjela i
Knjiga odluka članova društva

Vođenje ili izrada i ažuriranje

Knjiga poslovnih udjela je jedini vjerodostojan dokument u kojem se vode potpuni podaci o poslovnim udjelima i članovima društva u povijesnom slijedu događaja, a Knjiga odluka članova društva je jedini vjerodostojan dokument u kojem se vode podaci o svakoj odluci koju su donijeli članovi društva. ZTD upravu društva izrijekom obvezuje na vođenje ovih knjiga, a vođenje tih knjiga u našem sustavu za upravu znači pouzdano, kvalitetno, efikasno i trajno rješenje.

Skupštine

Po posebnoj narudžbi

Uz naše dugogodišnje iskustvo u pružanju informatičke podrške u pripremi i vođenju skupština za dionička društva, za društva s ograničenom odgovornošću, a prema potrebi i za ostale (udruge, komore i slično), kompleksnu programsku podršku i svu ostalu potrebnu opremu s kojom raspolažemo, možete biti sigurni da će vaša skupština proteći glatko, uz točne rezultate i potpune izvještaje u najkraćem mogućem vremenu, bez obzira da li organizirate skupštinu uživo uz fizičko prisutnost sudionika ili elektroničkom komunikacijom u stvarnom vremenu uz prisutnost sudionika na daljinu.

Ostale usluge povezane s podacima u vlasničkim knjigama

Po posebnoj narudžbi

Prema potrebi radimo rekonstrukcije vlasničkih knjiga u cijelosti ili djelomično, provjeravamo vjerodostojnost i potpunost dokumentacije na kojoj se temelje upise, provodimo analize povijesti promjena, pripremamo sve vrste izvještaja o stanju i promjenama te sudjelujemo u procesima dubinskog snimanja kompanija u segmentu podataka pohranjenih u vlasničkim knjigama.

Uspjeh u brojkama

Registri dionica za dionička društva i knjige poslovnih udjela za društva s ograničenom odgovornošću.

Bar Chart

100+

pretvorbi društvenih poduzeća
u dionička društva

150+

registara dionica

160+

knjiga poslovnih udjela

Pie Chart

300+

zadovoljnih klijenata

Korisnici naših usluga