Zanimljivosti

Saznajte nešto novo


PLITVIČKA JEZERA, dioničko društvo u Zagrebu

Dionica na donosioca, u nominalnom iznosu od 400 kruna, kontrolni broj 0023, izdana u Zagrebu, u travnju 1921. godine. U plašt dionice uložen je kuponski arak koji sadrži kupone za isplatu dividende za godine od 1920. do 1939. godine.


JUTA, dioničarsko društvo za posudjivanje ponjava i vreća i veletrgovina sa proizvodima konoplje i jute u Zagrebu

25 dionica na donositelja, u nominalnom iznosu od 400 kruna svaka, kontrolnih brojeva od 3326 do 3350, izdane u siječnju 1922. godine. U plašt dionice uložen je kuponski arak koji sadrži kupone za isplatu dividende za godine od 1922. do 1941. godine.


Prva hrvatska štedionica

Dionica koja glasi na ime, u nominalnom iznosu od 1.000 austrijskih forinti ili 2.000 kruna odnosno 500 dinara, kontrolni broj 97112, izdana u Zagrebu, 5. studenog 1927. godine. Na plaštu dionice vidljivo je da dionicu drži dr. Jelačić Mato koji je u Mostaru uplatio potpuni iznos ove dionice i uslijed toga stekao sva prava dioničara. Isti tekst u smislu potvrde o uplati i stjecanju prava otisnut je i na poleđini plašta dionice na njemačkom, francuskom i engleskom jeziku. U plašt dionice uložen je kuponski arak koji je sadržavao kupone za isplatu dividende za godine od 1923. do 1962.


Bračko amerikanska banka, dioničko društvo u Supetru (Brač)

50 dionica na donosioca, u nominalnom iznosu od 400 kruna svaka, kontrolnih brojeva od 017801 do 017850, izdane u Supetru, u ožujku 1921. godine. Na plaštu dionice vidljive su promjene po kojima je Bračko amerikansku banku d.d. preuzela BANKA ZA PRIMORJE d.d., koju je preuzela GRADSKA NARODNA ŠTEDIONICA u Splitu i na kraju poništila dionicu. Na poleđini prednje strane plašta dionice nalazi se pečat kojim BANKA ZA PRIMORJE d.d. (BANCA del LITORALE s.a.) dana 24. lipnja 1942. godine potvrđuje da ove dionice postaju dionice koje glase na ime i da ih u društvu drži Ivan Stipinović (Stipinović Giovanni). U plašt dionice uložen je kuponski arak s kuponima za isplatu dividende donositelju kupona za godine od 1932. do 1938. te od 1943. do 1949. s time da je na kuponu za 1943. označeno da su dionice postale dionice koje glase na ime.


SREDIŠNJA PRIVREDNA I ZADRUŽNA BANKA d.d. u Zagrebu

10 dionica na donosioca, u nominalnom iznosu od 200 kruna svaka, kontrolnih brojeva od 51131 do 51140, izdane u Zagrebu, u siječnju 1922. godine. U plašt dionice uložen je kuponski arak s kuponima za isplatu dividende donositelju kupona za godine od 1921. do 1940. godine.


ZADRUŽNI SAVEZ U SPLJETU, uknjižena zadruga sa ograničenim jamstvom

Potvrda od 31. prosinca 1913. godine po kojoj je Pučka štedionica u Šibeniku uplatila u Zadružnom savezu u Spljetu poslovno udio u nominalnom iznosu do 500 kruna, koji je označen rednim brojem 1459. U plašt potvrde uložen je kuponski arak koji je sadržavao kupone za isplatu dividende za godine od 1918. do 1932. godine.


Premium obveznica

Premium obveznica, nominalnog iznosa od 5 forinti ili 5 guldena, izdana 15. maja 1886. u Budimpešti. Na poleđini obveznice nalaze se pravila, plan isplate i plan amortizacije.


PHELPS DODGE CORPORATION, incorporated under The Laws of the State of New York

50 dionica koje glase na ime, u nominalnom iznosu od 12,50$ svaka, broj certifikata B094756, izdan 01. travanja 1964. godine. Na poleđini je upisan prijenos dionica od 11.12.1967. godine sa LYNSPEN & COMPANY na STEINER, ROUSE & COMPANY.


La Jara Gold Mines Company, incorporated under The Laws of Maine

50 dionica koje glase na ime, u nominalnom iznosu od 1,00$ svaka, privremeni certifikat, broj certifikata A 892, izdan 09. ožujka 1917. godine. Na poleđini se nalazi obrazac za prijenos dionica.


THE GOLD EXPLORATION COMPANY, incorporated under The Laws of Colorado

40 dionica koje glase na ime, u nominalnom iznosu od 10.00$ svaka, broj certifikata 118, izdan 16. siječnja 1900. godine. Uz ceretifikat dodani podaci o prijenosu dionica iz kojih je vidljivo da je Emil Charest držao ove dionice od 11.12.1897. godine, a da ih od 16. januara 1900. drži Paul B. Gaylord.


Idaho & Washington Northern Railroad, incorporated under The Laws of Idaho

5 dionica koje glase na ime, u nominalnom iznosu od 100,00$ svaka, broj certifikata 329, izdan 20. siječnja 1908. godine. Uz certifikat dodani podaci o prijenosu dionica, kao i na poleđini certifikata.


The First National Bank of Danvers, Sate of Massachusetts, osnovano 25. listopada 1864. godine

The First National Bank of Danvers, Sate of Massachusetts, osnovano 25. listopada 1864. godine


GEORGIA-PACIFIC CORPORATION

Zadužnica s glavnicom u iznosu od 1.000,00$ i dospijećem 15. svibnja 2000. godine, broj certifikata RM 12, izdan 15. svibnja 1975. godine. Na poleđini certifikata su definirana pravila.